La ISO 9001 que ve

Com segurament ja hauran sentit a dir, està prevista (cap a setembre del 2015, es comenta) la publicació de la revisió de la norma ISO 9001, que en la versió vigent data de l’any 2008.

Segons l’últim esborrany, que està sent actualment revisat pel comitè ISO/TC 176 i segurament sofrirà encara més variacions, els principals canvis de la nova versió respecte l’actual serien els següents:

1. Canvi a la nova estructura comuna per a tots els sistemes de gestió ISO: a partir d’ara, tots els comitès que desenvolupin estàndards de sistemes de gestió hauran d’adaptar-se a l’anomenat Annex SL, que harmonitza l’estructura, el text i els termes i definicions.

L’estructura comuna d’aquest nou Annex SL és:

Punt 1-Abast
Punt 2-Referències normatives
Punt 3-Termes i definicions
Punt 4-Entorn de l’organització
Punt 5-Lideratge
Punt 6-Planificació
Punt 7-Suport
Punt 8-Operació
Punt 9-Avaluació de l’acompliment
Punt 10-Millora

Aquesta nova distribució causa, per exemple, que alguns requeriments que romanen en la nova versió canviïn de localització (per exemple, ara Revisió per la direcció o Auditoria interna estaran junts al Punt 9; caldrà anotar les exclusions a l’apartat 4.3; o la política i les responsabilitats de la direcció s’englobaran a “Lideratge”)

2. Enfortiment de l’enfocament a processos: és cert que la ISO 9001:2008 ja contemplava aquest enfocament, però la nova versió incorpora un punt (4.4.2) on s’agrupen els requeriments essencials per mantenir-lo (determinació de processos, interacció entre ells, riscos, indicadors, responsabilitats…)

3. Reforç del concepte de Millora Contínua: es clarifica que no n’hi ha prou amb l’ús d’eines avui emprades amb aquesta necessitat de canvi (accions correctives, auditories, indicadors, mesura de la satisfacció, etc.), sinó que cal avaluar, prioritzar i determinar la millora a implementar. Igualment, es fa esment al concepte d’“innovació”

4. Ampliació de la noció de “Client” a “Parts interessades”: arrecerant-se en un enfocament basat en la Qualitat Total i els models d’excel·lència, ara se’ns parla de “Parts interessades”, que amplia el concepte de “Client” perquè puguem incloure en les interaccions amb aquestes que detalla (avaluació, comunicació, establiment de requisits, controls, etc.) a accionistes, la societat en general, proveïdors, la propietat o tota mena d’stakeholders

5. Modificació de termes per facilitar la generalització a qualsevol tipus d’organització: per exemple, l’anterior “Realització de producte” passa ara a denominar-se “Operacions”, fet que afavorirà sense dubte la seva adopció per part d’empreses de serveis. Igualment, per “Productes” s’obre l’espectre i esdevé “Béns i serveis”

6. L’“Acció preventiva” cedeix el lloc a la “Gestió del risc”: es concep que qualsevol sistema de gestió és ja una eina preventiva en sí, i s’alinea la prevenció solament a un nivell més alt (punt 6.1, d’“Accions per abordar riscos i oportunitats”)

7. Aparició del terme “Informació documentada”: els termes “document” i “registre” es substitueixen per aquesta nova definició, que inclourà ambdues funcionalitats

8. Ampliació del concepte de “conscienciació”: fins ara aquest mot estava molt present en sistemes com ara els de gestió ambiental, però ara es reforça la importància del seu rol en aquest context de qualitat

Per finalitzar, pot resultar útil per fer-nos una idea de què comportarà la nova ISO 9001:2015 anotar els diferents apartats que contempla el darrer esborrany (de juny de 2013):

ISO

(clicar sobre la imatge per ampliar-la)

Seguirem atents, doncs, a l’evolució fins a arribar a la versió definitiva.

Comments are closed.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies