Adaptació a la nova ISO 14001:2015

De la mateixa manera que fa unes setmanes els presentàvem els punts que constitueixen un canvi en la nova versió 2015 de la norma de Qualitat ISO 9001, avui fem el mateix però per la norma de la família ISO dedicada a la gestió mediambiental: la ISO 14001.

 

PUNT ISO 14001:2015

PUNT ISO 14001:2004 RELATIU

MODIFICACIONS

0. Introducció 0. Introducció Explicació de l’estructura d’Alt Nivell (HLS) –que facilita la integració, augmenta l’alineament amb altres normes ISO, i és compatible amb el model PDCA i la gestió per processos- i el pensament basat en riscos
1. Abast i camp d’aplicació 1. Objecte i camp d’aplicació Les exclusions s’han traslladat en la nova versió al punt 4.3
2. Referències normatives 2. Normes per a consulta
3. Termes i definicions 3. Termes i definicions
4. Context de l’organització
4.1. Comprensió de l’organització i del seu context Observació més detallada dels factors interns i externs que són rellevants pel context de l’organització (incloent-hi les condicions ambientals que són afectades per l’organització o aquelles que són capaces d’afectar-la).Una de les millors formes és mitjançant una anàlisi DAFO (Debilitats-Amenaces-Fortaleses-Oportunitats)
4.2. Comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades Observació de les parts interessades i dels seus requeriments
4.3. Determinació de l’abast del sistema de gestió ambiental 4.1. Requeriments generals Ara l’abast no va referit a punts de la norma, sinó a productes/serveis realitzats
4.4. Sistema de gestió ambiental 4.1. Requeriments generals
5. Lideratge S’enforteix la noció de “lideratge” i compromís
5.1. Lideratge i compromís
5.2. Política ambiental 4.2. Política ambiental
5.3. Rols, responsabilitats i autoritats a l’organització 4.4.1. Recursos, funcions, responsabilitat i autoritat
6. Planificació
6.1. Accions per abordar riscos i oportunitats 4.3.1. Aspectes ambientals / 4.3.2. Requeriments legals i altres requeriments Nou abordatge mitjançant un pensament basat en el risc. Per tant, ara les accions preventives (de les que la nova versió no parla) s’aborden mitjançant un procés de planificació, i no pas un procediment.Requereix l’anàlisi profund dels aspectes ambientals, dels requeriments legals i de les parts interessades per obtenir els requisits i, a partir d’aquí, organitzar un pla d’acció i uns objectius ambientals
6.2. Objectius ambientals i planificació per aconseguir-los 4.3.3. Objectius, metes i programes
7. Recolzament
7.1. Recursos 4.4.1. Recursos, funcions, responsabilitat i autoritat S’accentua la necessitat de determinar i mantenir els coneixements necessaris que ha de tenir l’organització
7.2. Competència 4.4.1. Recursos, funcions, responsabilitat i autoritat
7.3. Presa de consciència 4.4.1. Recursos, funcions, responsabilitat i autoritat
7.4. Comunicació 4.4.3. Comunicació Ampliació de les comunicacions externes, concretant “què?, qui?, a qui?, com?, quan?”, i assegurant que allò comunicat és coherent i fiable respecte la informació generada en el Sistema de gestió ambiental
7.5. Informació documentada 4.4.4. Documentació / 4.4.5. Control de documents / 4.5.4. Control dels registres A partir d’ara el concepte Informació documentada engloba els documents i registres
8. Operació
8.1. Planificació i control operacional 4.4.6. Control operacional Cal considerar els aspectes operacionals de manera coherent amb la perspectiva del cicle de vida del producte/servei ofert.Igualment, és imprescindible definir els requeriments legals per la compra de productes i serveis
8.2. Preparació i resposta davant d’emergències 4.4.7. Preparació i resposta davant d’emergències Especificacions més detallades pel que fa a compliment dels requeriments en matèria d’emergències ambientals
9. Avaluació de l’acompliment
9.1. Seguiment, mesura, anàlisi i avaluació 4.5.1. Seguiment i mesura / 4.5.2. Avaluació del compliment legal
9.2. Auditoria interna 4.5.5. Auditoria interna Nous requeriments d’auditoria
9.3. Revisió per la direcció 4.6. Revisió per la Direcció Cal tenir en compte nous factors tant interns com externs (obliga a revisar-los) i la gestió del risc
10. Millora
10.1. Generalitats 8.5.1. Millora contínua
10.2. No-conformitat i acció correctiva 4.5.3. No-conformitat, acció correctiva i acció preventiva Requereix una anàlisi més detallada dels orígens de l’acció i el tractament a donar, així com de la necessitat de determinar si poden existir potencialment no-conformitats similars
10.3. Millora contínua

 

Fins el 15 de setembre de 2018 conviuran la nova ISO 14001:2015 amb l’antiga 14001:2004.

Durant aquest període caldrà realitzar l’adaptació, per la qual el pla de treball general podria ésser el següent:

  • identificació de nous requisits
  • pla d’implementació dels nous requisits
  • formació i presa de consciència
  • actualització del sistema

Finalment, cal certificar la implantació de la versió més recent ja sigui en una auditoria de seguiment o bé de renovació (amb un lleuger increment del temps d’auditoria).

Un cop adaptat a aquesta, es recuperarà el cicle de temps natural de 3 anys.

Comments are closed.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies